Finlands svenska Pingst och Missionskyrkan i Finland

Sommarkonferens i Jakobstad 27-30.6.2019

Välkomna på sommarkonferens!

I år håller Missionskyrkan i Finland och Finlands svenska Pingst igen en gemensam sommarkonferens i Jakobstad med temat "Ge det vidare". Platsen är Optima mitt i staden och konferensen kommer att bjuda på något för alla åldrar. Alla är varmt välkomna att ta del i konferensens utbud.

Läs mer