Konferensprogram

Torsdag 27.6

kl. 10:00 Gemensam ledarkonferens i Elimkyrkan: Mika Yrjölä

kl. 12:00 Lunch i Elim.

kl. 13:00 Forts. på förkonferensen i respektive kyrkor, Elim och Ebeneser

kl. 17:30 Middag på konferensplatsen, Optima

kl. 19:00 Inledande konferensmöte: Mika Yrjölä predikar. Stadens hälsning av stadsdirektören Kristina Stenman, lovsång och förbön. Parallella möten för barn och tweens.

kl. 20:30 Kvällsbit

Fredag 28.6

kl. 8:00 Frukost

kl. 9:30 Bön, bibelläsning och lovsång (auditoriet)

kl. 10:00 Förmiddagsmöte: Mika Yrjölä predikar.

kl. 11:30 Lunch

kl. 13:30 Bibelstudium, Johan Forsbäck undervisar.

kl. 15:00 Seminarier

  • Bevara den andliga glöden med Rafael Kecklund, Maj Ekqvist samt Ture och Ingvor Huhtamäki. (Mässkär)
  • Bön och fasta med Karl Granberg och Kenneth Witick. (Näbben)
  • Våga vara förälder med Viola Norrby. (Optimasalen)
  • Den kristna kyrkans judiska rötter med Hanna Nylund. (Infoteket)

kl. 16:30 Middag

kl. 19:00 Kvällsmöte: Olle Rosenqvist predikar. Lovsång och förbön. Barnmöte parallellt.

kl. 20:30 Kvällsbit

kl. 22:00 Ungdomsmöte, Benjamin Streng och Uprisingteamet.

Lördag 29.6

kl. 8:00-9:00 Frukost

kl. 9:30 Bön, bibelläsning & Lovsång (auditoriet)

kl. 10:00 Förmiddagsmöte: Lilian Lytz predikar.

kl. 11:30 Lunch

kl. 13:30 Bibelstudium: Jonas Ahlsved undervisar.

kl. 15:00 Seminarier

  • Kristet företagande med Madelen och Tom Rabb. (Infoteket)
  • Den goda sexualiteten med Monika och Filip Koskinen. (Näbben)
  • Generationsväxling i kyrkan med Kenneth Grönroos och Johan Forsbäck. (Optimasalen)
  • Aktuella Israelfrågor från EU, FN och Guds rike med Tomas Sandell. (Mässkär)

kl. 16:30 Middag

kl. 19:00 Kvällsmöte: Fredrik Martin predikar, lovsång och förbön. Parallella barn och tweenssamlingar.

kl. 20:30 Kvällsbit

kl. 22:00 Ungdomsmöte, Benjamin Löv och MVV-teamet.

Söndag 30.6

kl. 8:00-9:00 Frukost

kl. 10:00 Festgudstjänst med nattvard: Stefan Löv predikar. Välsignelse och ordination.

kl. 12:00 Lunch