Konferensprogram

Det blir även program för alla åldrar; barnkonferens, tonårs-ungdomskonferens, seminarier om missionen och annat aktuellt. Detaljer i konferensprogrammet kommer att uppdateras inom kort.

Torsdag 30.6

kl. 10:00 Gemensam ledarkonferens på Norrvalla.

kl. 12:00 Lunch.

kl. 13:00 Forts. på förkonferensen. 

kl. 17:30 Middag på konferensrestaurangen.

kl. 19:00 Inledande konferensmöte: Parallella möten för barn och tweens.

kl. 20:30 Kvällsbit

Fredag 1.7

kl. 8:00 Frukost

kl. 9:30 Bön, bibelläsning och lovsång

kl. 10:00 Förmiddagsmöte.

kl. 11:30 Lunch

kl. 13:30 Bibelstudium.

kl. 15:00 Seminarier

kl. 16:30 Middag

kl. 19:00 Kvällsmöte: Lovsång och förbön. Barnmöte parallellt.

kl. 20:30 Kvällsbit

kl. 22:00 Ungdomsmöte.

Lördag 2.7

kl. 8:00-9:00 Frukost

kl. 9:30 Bön, bibelläsning & Lovsång

kl. 10:00 Förmiddagsmöte.

kl. 11:30 Lunch

kl. 13:30 Bibelstudium.

kl. 15:00 Seminarier

kl. 16:30 Middag

kl. 19:00 Kvällsmöte, lovsång och förbön. Parallella barn och tweenssamlingar.

kl. 20:30 Kvällsbit

kl. 22:00 Ungdomsmöte.

Söndag 3.7

kl. 8:00-9:00 Frukost

kl. 10:00 Festgudstjänst med nattvard.

kl. 12:00 Lunch