Mika Yrjölä

Mika Yrjölä är en ofta anlitad talare i Finland men även internationellt. 

Han gift med Rommy och de har fyra barn. 

Mika är som missionärsbarn född i Singapore, har gått bibelskola i Amerika, tjänat som pastor i Canada och varit missionär i Indonesien. 

Sedan 2012 leder Mika Yrjölä Finlands största frikyrka, Saalem i Helsingfors, och är sedan 2017 även samfundsledare för den finska pingströrelsen.