Olle Rosenqvist

Olle Rosenqvist är en man som efter att han blev räddad från alkoholmissbruk och ett liv i misär satsat allt på att resa runt och berätta om Jesus. 

Han har varit med om att starta många församlingar ute i världen och träna nya församlingsledare. 

Olle visar genom sina berättelser och sin passion för Jesus att ingenting är omöjligt för den som tror, vare sig i Finland eller i resten av världen. 

Olle bor i Kvevlax, är gift med Birgitta, har fyra barn och två barnbarn.