Seminarier

Fredag och lördag kl.15-16.30 (Kommer att uppdateras, gamla uppgifter här nedan)

Fredag

1. Bevara den andliga glöden med Rafael Kecklund, Maj Ekqvist samt Ture och Ingvor Huhtamäki. Dessa talare står fortfarande i aktiv tjänst för Herren och delar med sig av sina erfarenheter och tips för att bevara kärleken till Herren och passionen för församlingslivet. (Mässkär)

2. Bön och fasta med Karl Granberg och Kenneth Witick. Dessa församlingsledare undervisar om kyrkans behov av att fördjupa sin andlighet och utöva sitt andliga ansvar i bön. (Nabben)

3. Våga vara förälder med Viola Norrby. Viola är församlingsarbetare, bosatt i Uppsala och har stor erfarenhet av arbete med barn och familjefrågor inom kyrkan. Berör bl.a. utmaningen att vara förälder idag, culingförädraskap, gränssättning, skärmtider m.m. (Optimasalen)

4. Den kristna kyrkans judiska rötter med Hanna Nylund. Hanna har bott i Israel i många år, hon är en Israelkännare som gärna undervisar studenter i hebreiska och församlingen om dess relation till landet och folket. (Infoteket)

Lördag

1. Kristet företagande med Madelen och Tom Rabb. Tom och Madelen är ansvariga för ett byggföretag som står i Herrens tjänst. De undervisar om entreprenörsskap, värderingar, principer och delar sina erfarenheter av att förvalta Guds kallelse i företagsvärlden. (Infoteket)

2. Den goda sexualiteten med Monika och Filip Koskinen. Monika har som lärare utbildat barnmorskor i många år, Filip är läkare. De kommer att lyfta fram sexualitetens glädje och utmaningar. (Näbben)

3. Generationsväxling i kyrkan med Kenneth Grönroos och Johan Forsbäck. De delar med sig av sina erfarenheter kring församlingsliv utifrån ett förnyelseperspektv. Seminariet berör församlingens stora uppdrag att föra stafettpinnen vidare från generation till generation. (Optimasalen)

4. Aktuella Israelfrågor från EU, FN och Guds rike med Tomas Sandell. Tomas är lobbyist i Bryssel gällande frågor som berör Israel och det judiska folket. Tomas uppdaterar oss om läget i Mellanöstern utifrån sin horisont. Vad pågår i kulisserna? Antisemitismens utbredning i Europa, hot och möjligheter som den kristna kyrkan har att bemöta i vår tid. (Mässkär)